Autokracie ve firemním řízení nefunguje

Vybudovali jste svou firmu od píky úplně sami? To na ni můžete být právem pyšní. Pýcha však předchází pád – je potřeba si včas uvědomit, kdy už je intuitivní řízení a absence firemní struktury neefektivní nebo dokonce nebezpečná. Majitel a ředitel, to jsou dvě různé úlohy, které mají pro firmu klíčový význam. Proto by je od jisté velikosti firmy neměl plnit jeden člověk, protože pak ani jednu z nich nemůže dělat naplno. Budovat organizační strukturu a přenechávat některé kompetence managementu je nezbytným předpokladem pro to, aby mohlo vaše podnikání strategicky růst. I o tom se dočtete v článku Císař Nero by firmu neuřídil, za vzor si ho neberte.

 
 

Majitelé firem se musí vyrovnat s pocitem nenahraditenosti

Firmy, které vlastní pouze jedna fyzická osoba, jsou dvakrát ohroženější zásadními negativními událostmi, jako je úpadek, exekuce nebo insolvence. Vyplynulo to z analýzy společnosti Bisnode, publikované na začátku roku 2016.

Důvodů je více, ale já vidím jeden z nejdůležitějších v tom, že se majitel nedokáže smířit s tím, že je v určitou chvíli potřeba předat některé rozhodovací pravomoce na své podřízené. Jeden člověk v pozici majitele i ředitele firmy má vždy jen omezenou pracovní kapacitu. S narůstajícím objemem práce není schopen věnovat se exekutivě i strategickému řízení. Zanedbává-li první, firma přestane brzy fungovat. Pokud nemá čas na to druhé, společnost se nemůže posouvat a dříve nebo později přestane být konkurenceschopná.

Každý majitel firmy se tedy musí nakonec smířit s tím, že nemůže rozhodovat o každém jednotlivém detailu. Obklopit se schopnými manažery je jediná cesta, jak strategicky růst. Majitel na ně může předelegovat část svých povinností, ale i rozhodovacích pravomocí, a tím si uvolnit ruce pro dlouhodobější úkoly ohledně směřování firmy. A navíc s každým dobrým manažerem přichází do firmy i nové znalosti a zkušenosti, které majitel mít ani nemusí, ale firmě můžou být velmi užitečné. Jak píše Zdeněk Vesecký ve svém článku na podnikatel.cz, Víc hlav víc ví.