Autokracie ve firemním řízení nefunguje

Vybudovali jste svou firmu od píky úplně sami? To na ni můžete být právem pyšní. Pýcha však předchází pád – je potřeba si včas uvědomit, kdy už je intuitivní řízení a absence firemní struktury neefektivní nebo dokonce nebezpečná. Majitel a ředitel, to jsou dvě různé úlohy, které mají pro firmu klíčový význam. Proto by je od jisté velikosti firmy neměl plnit jeden člověk, protože pak ani jednu z nich nemůže dělat naplno. Budovat organizační strukturu a přenechávat některé kompetence managementu je nezbytným předpokladem pro to, aby mohlo vaše podnikání strategicky růst. I o tom se dočtete v článku Císař Nero by firmu neuřídil, za vzor si ho neberte.